Đây là connhatui!

Đây là blog chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên giúp các bố các mẹ có được sự lựa chọn tốt nhất cho con cái mình. Blog này được lập ra với 3 mục đích chính:

Thứ nhất, muốn góp phần nâng tầm nhận thức của các bố mẹ Việt Nam trong việc nuôi dạy con của mình. Không thể thế nào cũng được, từng tiểu tiết trong việc quyết định lựa chọn gì cho con luôn luôn có ảnh hưởng của nó. Thế nên, blog này sẽ hết sức cố gắng đi sâu vào tiểu tiết của từng loại sản phẩm mà bạn sẽ chọn cho con bạn.

Thứ hai, đề xuất đề các bố mẹ sản phẩm tốt, sản phẩm tốt không có nghĩa là giá cao, sản phẩm tốt không có nghĩa là thương hiệu lớn,…sản phẩm tốt là khi bố mẹ có đầy đủ sự thông thái am hiểu kiến thức để biết cái gì phù hợp nhất với con của mình.

Thứ ba, mục đích này thuộc về cá nhân tôi, mong muốn chia sẻ kiến thức cho cộng đồng và được sự đóng góp ngược lại từ cộng đồng qua những phản ánh về chất lượng, những đồng tình về dòng sản phẩm tốt, và những tin vui khi cha mẹ nuôi dạy con khôn lớn nên người.

Mọi vấn đề xin liên hệ admin@connhatui.com

Xin cảm ơn.